Viitor

Prin prezentul proiect am reuşit să realizez un echipament de localizare prin GPS care afişează coordonatele pe un ecran LCD. Aceste coordonat împreună cu alte informaţii culese de la diferiţi senzori sunt transmise către un server MySQL prin GPRS şi pot fi afişate pe o interfaţă WEB. (www.ilost.ro) Totodată datele sunt transmise şi prin SMS.

Consider că scopul principal al proiectului a fost atins deşi pe parcursul dezvoltării proiectului am întâmpinat diferite probleme acestea au fost totuşi rezolvate in totalitate.

 Avantajele Sistemului:

 • Monitorizarea GPS
 • Monitorizare factori externi – umiditate temperatură
 • Pornirea automată la conectarea la o sursă de alimentare
 • Afişarea informaţilor pe ecran
 • Transmiterea datelor prin GPRS
 • Menţinerea unei baze de date cu informaţiile culese
 • Posibilitatea de accesare a datelor de pe orice dispozitiv
 • Posibilitatea de conectare a mai multor senzori
 • Posibilitatea de a dezvolta modul

Proiectul a pornit de la ideea de a dezvolta un modul GPS care să afişeze pe un server în coordonatele şi factorii externi. Pe viitor doresc să modernizez acest modul şi să implementez următoarele lucruri:

 • Încărcare cu panouri solare
 • Apelare 112 din SERVER în momentul în care modulul pierde legătura mai mult de 5 minute cu serverul şi transmiterea ultimului set de date
 • Folosirea unui modul GSM compatibil 3G/4G
 • Posibilitatea montării unui senzor de radiaţii.
 • Suport de Ataşare la drone
 • Dezvoltarea unei aplicaţii Android / IOS pentru accesarea de pe dispozitivul mobil a informaţiilor